vicache.com

Yến Hồng Tinh Chế Đệ Nhất Loại 2 (10 Tổ) (100gr)

Thông tin sản phẩm:

Tên gọi: Yến Hồng Tinh Chế Đệ Nhất Loại 2 (10 Tổ) (100gr)

Trọng Lượng: 100 gram

Mô tả sản phẩm : Tổ Yến Lông Trắng sạch : 11 -12 tai, mặt yến dày, nở nhiều

Quy cách: Đựng trong hộp hình chữ nhật

Xuất xứ: Khánh Hòa – Nha Trang

Yến Hồng Tinh Chế

Tổ Yến Tinh Chế Khánh Hòa chất lượng đệ nhất loại 2 (10 tổ)