vicache.com

Tổ Yến Lông Đệ Nhất Loại 4 (15 - 16 Tổ)

Thông tin sản phẩm:

Tên gọi: Tổ Yến Lông Đệ Nhất Loại 4 (15 - 16 Tổ)

Trọng Lượng: 100 gram

Mô tả sản phẩm : Tổ Yến Lông Trắng sạch : 11 -12 tai, mặt yến dày, nở nhiều

Quy cách: Đựng trong hộp hình chữ nhật

Xuất xứ: Khánh Hòa – Nha Trang

Tổ Yến Lông Khánh Hòa chất lượng Đệ Nhất loại 4 ( 15-16 tổ)