vicache.com

Nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc 0.5kg

Tên sản phẩm: Nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc

Quy Cách Đóng Gói: 0.5kg/ giỏ

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: In rõ trên bao bì

Cách bảo quản: Xem thêm trên bao bì

Hình ảnh sản phẩm:

Hình ảnh mặt trước của Nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc(1kg)

Hình ảnh mặt trước của Nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc(1kg)