vicache.com

Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 1kg

Tên sản phẩm: Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 1Kg

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Quy Cách Đóng Gói: 1kg/túi

Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 2 tai/1kg : 1.400.000 Đ

Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 3, 4, 5, 6 Tai/1kg 1.200.000 Đ

Hình ảnh mặt trước của Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 1 Kg

Hình ảnh mặt trước của Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 1 Kg

Hình ảnh thật của Nấm Linh Chi Hàn Quốc 1kg

Hình ảnh thật của Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc 1kg